Print

STAHL voorziet 14-tal centrifugaalpompen van complete bewaking en besturing

Voor een project in Rusland werd de hulp van STAHL ingeroepen voor het leveren van de bewaking en de besturing van een 14-tal centrifugaalpompen.
Daar het een project voor de Russische markt betreft, is alles uitgeleverd met GOST certificering.

Deze centrifugaalpompen worden aangedreven door elektromotoren en staan verdeeld over 5 verschillende locaties. Voor de bewaking en besturing van de pompen waren verschillende systemen noodzakelijk:

  • 2x  Low Voltage Motor Control Centre (MCC)

  • 5x  Unit Control Panel (UCP)

  • 12x   Local Control Panel (LCP)

Low Voltage Motor Control Centre (MCC)

De Low Voltage MCC’s zijn ontworpen voor gebruik in de veilige ruimte (safe area, non-Ex) en uitgevoerd als intelligente SIVACON S8 systemen van Siemens. Deze systemen worden klantspecifiek gemaakt door middel van het toepassen van uittrekbare motorsledes voor elke motorgroep, zoals bijvoorbeeld de smeeroliepompen. Het voordeel hiervan is dat een slede vervangen kan worden zonder dat de rest uitgeschakeld hoeft te worden en dat alles modulair opgebouwd kan worden. Middels een redundante Profibus verbinding staan de beide MCC’s in contact met het centrale PLC systeem in het Unit Control Panel.

Unit Control Panel (UCP)

In totaal zijn een vijftal Unit Control Panels geleverd voor gebruik in de veilige zone (safe area, non-Ex), uitgevoerd als Rittal TS8 kasten.
Het eerste paneel (UCP) maakt gebruik van een redundante Controllogix PLC van Rockwell waarin de volledige bewaking en besturing voor alle 14 pompen geprogrammeerd is. De software is door STAHL geschreven op basis van een aantal brondocumenten en een nauwe samenwerking met de klant om de functionele werking zeker te stellen. Bij dit project is geen Human Machine Interface (HMI) gevraagd. Alle beschikbare informatie wordt beschikbaar gesteld aan het DCS systeem van de klant om daar verder afgehandeld te worden.

Tevens wordt hier de communicatie geregeld tussen de PLC, alle veldinstrumentatie, alle Machine Monitoring Systems, de beide MCCs en het DCS systeem van de eindklant.

Voor de twee kleinste pompen zijn ook de analoge en digitale in-en uitgangen voor de veldinstrumentatie en de bewaking in dit paneel geïntegreerd.

De overige 4 panelen omvatten de in-en uitgangsrekken voor de overige 12 pompen.

Verder zijn alle 5 panelen uitgerust met een Machine Monitoring System voor elke afzonderlijke pomp waarin de temperaturen, trillingen en as-verplaatsingen gemonitord en gerapporteerd worden.

Local Control Panel

Bij 12 van de 14 pompen, welke in de zone geplaatst worden, komt een lokaal bedieningspaneel te staan (LCP) voor het starten en stoppen van de pomp en de auxiliaries, zoals de smeeroliepompen en de uitlezing van de status ervan.

Deze bedieningspanelen zijn explosieveilig uitgevoerd als een drukvaste
Ex-d behuizing gemonteerd op een frame, geschikt voor gebruik in zone 1, gasgroep IIB en temperatuurklasse T3.

Deze frames vormen een integraal onderdeel van de skids waar de pompen, elektromotoren, tandwielkasten en oliesystemen op gemonteerd zijn.

In-bedrijf stelling

Na de levering van de systemen door STAHL, zullen de systemen voor zover mogelijk door de klant samen gebouwd worden op het skid. Nadat de skids aangekomen en geïnstalleerd zijn op de eindlocatie, zal STAHL de in-bedrijfname van de verschillende systemen begeleiden.

De uitdaging en de kracht van dit project was om alles als integraal onderdeel op elkaar af te stemmen en het in één keer te leveren. Derhalve had de klant graag één partner bij wie een substantieel deel van de besturingen ondergebracht konden worden, zonder daarbij in detail te hoeven communiceren met verschillende partijen. Daarom is voor samenwerking met STAHL gekozen.

  

Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op.