Print

Ex-vraagbaak: Normenoverzicht CEN serie & 50000 serie

In elke nieuwsbrief vindt u een overzicht van normen die met explosieveiligheid te maken hebben.

Deze maand zijn de CEN serie en de 50000 serie aan de beurt.

CEN serie

In deze categorie zijn normen opgenomen die gepubliceerd zijn door de CEN / TC 305 (in Nederland vertegenwoordigd in normcommissie NC 341093) en/of normen die gepubliceerd zijn in de OJ van de 94/9/EG Richtlijn.

Normen die echter niet in deze categorie vallen, maar wel onderdeel zijn van een serie (bijv. de 1010) zijn ook opgenomen.

Actueel overzicht norm CEN

50000 serie; 

Deze normenserie bestaat voor een deel uit normen voor verfspuitapparatuur en voor een deel uit normen voor gasdetectie apparatuur. De rest is een verzameling van normen voor o.a. ondergrondse toepassing (Group I), verplaatsbare overdruk cabines en statische elektriciteit.

Actueel overzicht norm 50000

Het overzicht bevat een actuele lijst van de normen en per norm wordt de huidige status toegelicht.

De getoonde gegevens komen uit diverse bronnen, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Mochten er fouten geconstateerd worden, verzoeken wij u ons dit te melden.

Neem contact op met ons verkoopteam
CAPTCHA image for SPAM prevention If you can't read the word, click here.