Print

Richtlijn acculaadstations

De praktijkrichtlijn voor acculaadstations, de NPR 3299 ‘Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen’, is vernieuwd en daarmee zijn de regels aangescherpt. Er dient rekening te worden gehouden met de ATEX-137 richtlijn, omdat bepaalde accusoorten een explosieve atmosfeer kunnen opleveren bij het nemen van onvoldoende beschermende maatregelen. 

Zo geeft de NPR bijvoorbeeld aanwijzingen over het moment waarop waterstof ontstaat bij het laden van accu’s. In combinatie met zuurstof kan waterstof een uiterst ontploffingsgevoelig knalgas vormen. Hiervoor hoeft de concentratie waterstof in de lucht maar vier volumeprocenten of meer te zijn én moet er een ontstekingsenergie zijn van slechts 0,019 joule. Lasvonken, elektrische installaties of hete oppervlakken zijn soms al voldoende aanleiding voor een dergelijke ontsteking.

De richtlijn adviseert een gasdetector op te nemen in het ventilatie- en beveiligingssysteem. Hierdoor kan, bij een te hoge concentratie, een mechanische ventilatie worden ingeschakeld. Ook kunnen de laadinstallaties worden uitgeschakeld. In het ventilatie- en laadsysteem kan gebruik gemaakt worden van Electromach schakelmateriaal om het vereiste veiligheidsniveau te waarborgen.

Voor accusystemen in een explosiegevaarlijke omgeving (ATEX omgeving) beschikt STAHL over een compleet programma aan ATEX gecertificeerd batterij containers.

De norm NPR 3299 is nu gepresenteerd als ontwerp.

Meer informatie: http://www.nen.nl/web/Normshop/Laatste-kans-commentaar-NPR-3299-acculaadstations.htm