Print

Afdeling gezond (Ex-) verstand

Wist u dat een “verkeerde” IP klasse het explosieveilige karakter van een Ex-gecertificeerd apparaat teniet kan doen? 

Regelmatig wordt verondersteld dat een Ex-gecertificeerd component  zondermeer geschikt is voor elke explosiegevaarlijke omgeving.  Het toepassen van de  juiste IP-klasse is echter even belangrijk als een gasgroep of een temperatuurklasse om het apparaat veilig te kunnen gebruiken.

Een (Ex) gecertificeerd apparaat heeft meestal een minimum IP- klasse van IP54. Tegenwoordig heeft veel apparatuur zelfs een veel “hogere” IP klasse van IP65 of meer, dus waar maken we ons druk om?  Laten we hiervoor eerst eens kijken naar wat de IP codering eigenlijk betekent: 

IP klasse volgens IEC 60529  beschrijft bescherming tegen stof en water, echter afzonderlijk.
We zijn van nature geneigd om het “hoogste getal" als een betere IP klasse te beschouwen.
Dit is echter niet altijd de juiste weging. Het is allereerst van belang te weten waar we naar op zoek zijn: de stofdichtheid of de waterdichtheid.

De IP klasse beschrijft dus twee geheel verschillende aspecten, een voorbeeld voor IP54:

 

 

Bescherming tegen objecten en stofdichtheid.

Zijn we op zoek naar een stofdichtheid voor de omgeving dan is het eerste getal belangrijk:

Tot en met IP4X spreken we van “bescherming tegen objecten” en geeft deze beschermingswijze geen bescherming tegen stof.

Vanaf IP5X en hoger geeft bescherming tegen stof.  
6X is compatibel met lagere classificaties 0X tot en met 5X.

Bescherming tegen indringing van water
Het tweede getal beschrijft de waterdichtheid. We beginnen met de klassen tot en met X6:

Vanaf de eerste klasse wordt een bescherming tegen water geboden. Ook hier voldoet een apparaat met IPX6 aan de lagere klassen X0 tot en met X5.

Beschouwen we echter de “hogere” klassen voor waterdichtheid X7 , X8 en X9  dan moeten deze anders opgemerkt worden:

IPX7 / X8 of X9  worden aan een principieel ander soort test onderworpen dan de lagere IP klassen voor waterdichtheid en kunnen dus niet als “compatibel” gezien worden voor de klassen X6 en “lager”. 

Conclusie
Stof- en waterdichtheidklasse dienen afzonderlijk beoordeeld te worden. Het toepassen van een onjuist gekozen IP klasse kan gevaar opleveren in het veilig functioneren van een apparaat in een Ex-omgeving. Gezond (Ex) verstand en inzicht kan dit voorkomen.

Hogere classificaties IP6X  ten aanzien van de stofdichtheid voldoen aan de eisen van de lagere classificaties. Tot IPX6 kan hetzelfde gesteld worden voor de waterdichtheid.

Een apparaat met  IPX7,  X8 of X9 klasse, ten aanzien van de waterdichtheid, is niet per definitie geschikt voor omgevingen die een lagere IP classificatie verlangen.

Uiteraard kan het nog steeds zo zijn dat een IPX8 geclassificeerd apparaat voldoet aan de “lagere” IP classificaties, mits deze ook hiervoor getest is door de fabrikant of door een Notified Body. Fabrikanten dienen hun afnemers hierin te adviseren en ook correct te informeren.

Indien voor het voorziene gebruik een bepaalde waterdichtheidklasse nodig is, is het een must  om apparatuur te selecteren die specifiek hiervoor getest is volgens opgave van de fabrikant. Het is dus niet vanzelfsprekend dat “hogere” klassen altijd beter zijn.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Paul van Hinsberg.
E: vanhinsberg@stahl.be T: +32 478 233041